Padel Infinity trwa 1 Padel Tour de France z południowo-zachodnim torem i piątym etapem, który odbędzie się w Castres, na 5 terenach Castres Occitan Padel (POLICJANT)

Padel Nieskończoność, nawet przy obecności kilkunastu drużyn z Hiszpanii, zapewniających obecność par świętych imprez na boisku i poza nim!

Padel Castres Padel niemowlęctwo

Znajdź wszystkie wiadomości dotyczące Padel Infinity Tour na www.padelnieskończoność.com

Clément Arico

Clément Arico to wielki człowiek padel Francuski. Założyciel Padel Infinity, jeden z największych francuskich torów w padel, oferuje nam swoją wiedzę na temat padel français.