Padel Infinity trwa 1 Padel Tour de France z południowo-zachodnim torem i piątym etapem, który odbędzie się w Castres, na 5 terenach Castres Occitan Padel (POLICJANT)

Padel Nieskończoność nawet z obecnością kilkunastu drużyn z Hiszpanii zapewniających obecność par świętych imprez na boisku i poza nim!

Padel Castres Padel niemowlęctwo

Znajdź wszystkie wiadomości dotyczące Padel Infinity Tour na www.padelinfinity.com

Clément Arico

Clément Arico to wspaniały francuski padel. Założyciel Padel Infinity, jeden z największych francuskich torów padel, oferuje nam swoją wiedzę na temat francuskiego padla.