Francuska Federacja Tenisa podała oficjalne dane dotyczące liczby nauczycieli tenisa padel we Francji.

W styczniu 2023 r. FFT zidentyfikowała 511 nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania języka angielskiego padel we Francji.

Wśród tych nauczycieli liczymy 152 osoby z Monitorem Tytułu Celu Zawodowego (TFP). padel i 359 z Federalnym Dyplomem Monitora Padel (DFMP).

Le TFP Padel

TFP Padel jest dyplomem od padel profesjonalizacja dla graczy, którzy niekoniecznie wywodzą się z tenisa. Uzyskanie tego tytułu do celów zawodowych (TFP) umożliwia nauczanie padel legalnie za wynagrodzeniem.

DFMP

Dyplom Monitora Federalnego im Padel to 40-godzinny ciągły kurs szkoleniowy zarezerwowany wyłącznie dla państwowych certyfikowanych nauczycieli tenisa i umożliwia im zdobycie umiejętności nadzorowania sesji nauczania tenisa. padel na wszystkich poziomach. 

Franck Binisti

Franck Binisti odkrywa padel w Club des Pyramides w 2009 roku w regionie paryskim. Od padel jest częścią jego życia. Często widuje się go koncertującego we Francji, podczas którego opowiada najważniejsze wydarzenia padel français.