8e - Morillon / Trancart vs Cedric Carite / Jose Luis Lara Salines - FFT Padel Tour - 4 PADEL Valenciennes

Franck Binisti

Franck Binisti odkrywa padla w Pyramid Club w 2009 w regionie paryskim. Od tego czasu Padel jest częścią jego życia. Często widuje się go podczas tournée po Francji i relacjonowania wielkich wydarzeń z francuskiego wiosła.