Utworzono Komitet Turnieju Turniejowego FFT Padel Tour 219. Elitarny obwód wiosła składa się z:

  • Hubert Picquier (członek COMEX i wybrany członek odpowiedzialny za padel)
  • Stéphane Berrafato: Padel FFT Manager
  • Gérard Blanqué: Sędzia FFT Padel Tour
  • Jérôme Ingrand: Premium Eventes / Padel Sports Events Manager.

Dyrektorem konkursu jest Stéphane Berrafato.

Sędziowie i urzędnicy odpowiedzialni za przebieg zawodów: Alexis Salles i Laurent Imbert.

Oficjalnym sędzią zawodów jest Gérard Blanqué.

Franck Binisti

Franck Binisti odkrywa padla w Pyramid Club w 2009 w regionie paryskim. Od tego czasu Padel jest częścią jego życia. Często widuje się go podczas tournée po Francji i relacjonowania wielkich wydarzeń z francuskiego wiosła.