Final - Adrien Maigret / Fred Pommier vs Landsheere / Pierre Destombes - P1000 Lille Padel Postawa

Franck Binisti

Franck Binisti odkrywa padel w Club des Pyramides w 2009 roku w regionie paryskim. Od padel jest częścią jego życia. Często widuje się go koncertującego we Francji, podczas którego opowiada najważniejsze wydarzenia padel français.