To wielki dzień finału OUTSIDERS – PADEL LIGA BIZNESU. Finał 100% Bordeaux pomiędzy KPC i CAISSE D'ÉPARGNE na żywo z Esprit Padel. 

Franck Binisti

Franck Binisti odkrywa padel w Club des Pyramides w 2009 roku w regionie paryskim. Od padel jest częścią jego życia. Często widuje się go koncertującego we Francji, podczas którego opowiada najważniejsze wydarzenia padel français.