Teza Matthieu Lebourgeois, studenta DU trenera fizycznego i re-lekkoatletyki, dostarcza nam bardzo interesujących informacji na temat charakteru wysiłków poczynionych przez gracza padla. Możesz być zaskoczony!

Młody człowiek przeprowadził swoje badanie z 10 amatorskich graczy Padel (Średni wiek = 34,6 ± 7,99 lat) uprawiając ten sport co najmniej dwa razy w tygodniu przez rok. Monitorowanie przeprowadzono na terenie klubu tenisowego Padel Tennis Bailly Noisy.

Dlatego uczymy się, że przez średni czas trwania meczów wynoszący 54 minut, odległość pokonywana przez graczy wynosi 2,1 km, Pod względem prędkości było to średnio 2,39 km / h. z maksymalną prędkością 14,8 km / h.

Tętno było średnio 139 uderzeń na minutę. Ponad 50% tętna zarejestrowanego u graczy podczas meczu mieści się w zakresie <80% ich maksymalnego tętna. Mleczan, mierzony na końcu meczu, wynosi 3,08 mmol / L ± 1,69. W ten sam sposób postrzegany wysiłek mierzony za pomocą skali Borga wynosi 5,12 / 10. Co oznacza, że ​​wysiłek jest postrzegany przez praktyków jako istota dość trudne co jest nieco sprzeczne z zarejestrowanym średnim tętnem, co jest bardziej synonimemaktywność o umiarkowanym natężeniu, Można by pomyśleć, że to brak siły tlenowej praktyków jest odpowiedzialny za tę niewielką niespójność.

Rzeczywiście, padel, w świetle odnotowanych liczb, jest sport wybitnie aerobowy z wielką przemianą faz beztlenowych, Wartości są zbliżone do tych, które można znaleźć w tenisie, nieco bardziej oddalone od squasha, a padel jest w pewnym sensie mieszanką tych dwóch sportów. Przygotowanie fizyczne powinno zatem uwzględniać zarównoaspekt ilościowy krótkich i intensywnych działań (podkreślając znaczenie właściwości tlenowych i beztlenowych), ale także jakościowy aspekt każdego działania (podkreślając znaczenie siły mięśni, równowagi, szybkości reakcji i zwinności), a zatem być jak najbardziej kompletny.

Franck Binisti

Franck Binisti odkrywa padla w Pyramid Club w 2009 w regionie paryskim. Od tego czasu Padel jest częścią jego życia. Często widuje się go podczas tournée po Francji i relacjonowania wielkich wydarzeń z francuskiego wiosła.