Międzynarodowa Federacja Padel w obliczu konfliktu interesów?

następujący nasz artykuł z czerwca 20, w sprawie relacji pomiędzy Qatar Sport Investment a Międzynarodową Federacją Padel, wielu z Was nie rozumiało co”dokonał FIP z QSI jako udziałowcami Premier Padel„poprzez zaznaczenie możliwego”konflikt interesów".

Luigi Carraro jest zarówno Prezydentem Międzynarodowej Federacji Padel i jednocześnie członek zarządu Premier Padel.

FIP to z pewnością „właściciel Premier Padel”, jak regularnie przypomina nam Luigi Carraro. Jednocześnie QSI, jej partner, jest również powiązany z Premier Padel jak to bardzo dokładnie pokazuje katarski dokument publiczny z Qatar Financial Center.

FIP była bardzo zaangażowana w World Padel Tour do 2021 r. I nagle nastąpiła zmiana stanowiska ze strony organu międzynarodowego.

Zwróć uwagę, że World Padel Tour korzystał również z monopolu do 2021 r. Ten obwód nie ma już wsparcia FIP i znajduje się w skomplikowanej sytuacji.

TRAFNY Padel Tour, który mógłby uzyskać wsparcie FIP, nadal go nie ma.

Dziś FIP rozpoznaje więc tylko jeden profesjonalny obwód: Premier Padel.

Pod Greenweez Paris Premier Padel Major, postaramy się zobaczyć jaśniej z Luigim Carraro.

Publié par
Franck Binisti
tagi: FIPQSI padel