HLPTour to nowy obwód padla. Przez cały rok kluby HLPC organizują turniej padla (podwójne kobiety i podwójne kobiety) zatwierdzony w weekend. Zwycięzcy tych etapów spotykają się, aby wziąć udział w finale w połowie października (15 / 10 w Manosque w tym roku dla edycji 1ere)

Franck Binisti

Franck Binisti odkrywa padla w Pyramid Club w 2009 w regionie paryskim. Od tego czasu Padel jest częścią jego życia. Często widuje się go podczas tournée po Francji i relacjonowania wielkich wydarzeń z francuskiego wiosła.