Il existe deux classements de Padel : un classement masculin et un classement féminin.

Uwaga: testy mieszane nie są wzięty uwzględnione w obliczeniach rankingu.

Dla każdego gracza zostaną wzięte pod uwagę najlepsze turnieje lub mistrzostwa 6 rozegrane podczas roku sportowego.

Ranking jest indywidualny. Jest to ranga od 1 do N.

Obliczanie masy pary

Pour calculer le poids d’une équipe, il faut additionner les classements (rangs) de Padel Gracze 2 (jego) tworzą zespół.

Un joueur Non Classé Padel aura un classement égal au rang du dernier joueur du classement français + 1. Donc plus le poids de l’équipe est faible, plus l’équipe est forte.

(Exemple : si le dernier joueur classé est N°1450, une équipe composée de deux joueurs Non Classés Padel aura un poids équivalent à 1451 + 1451 = 2902.

Musimy dodać rangi (rankingi), a nie punkty każdego gracza.

W przypadku równej wagi, Sędzia może wyznaczyć najsilniejszą drużynę.

Ostrzeżenie: si un joueur étranger n’est pas classé au Padel en France (ou dispose d’un classement très faible mais qu’il dispose d’un très bon classement au plan international – Ranking FIP – Fédération Internationale de Padel), une assimilation de classement peut alors être délivrée à ce joueur, reflétant au mieux son niveau de jeu. Dans ce cas, merci de bien vouloir vous rapprocher de la Direction de la Compétition – sberrafato@fft.fr

Daty do zapamiętania

Les tournois de Padel homologués FFT 2017 compteront pour le calcul du classement 2018 (Turnieje kończące się w niedzielę 1er Najpóźniej październik 2017).

Pierwszy ranking 2018 zostanie opublikowany w październiku 2017.

A compter de l’année sportive 2018, le classement de Padel FFT sera un classement glissant sur 12 mois*, qui tiendra compte des meilleurs tournois/championnats joués, pour chaque joueur, au cours des 12 derniers mois.

(* Ranking będzie publikowany co miesiąc, z zastrzeżeniem dostarczenia federalnej aplikacji komputerowej na czas).

W tym roku sportowym 2017 i w oczekiwaniu na informację zwrotną o wynikach, przesuwany ranking będzie publikowany co czwarte i będzie liczyć turnieje z datą zakończenia co najwyżej ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.

Le premier classement glissant sera calculé pour le mois de janvier 2017, et sera publié sur le site FFT – rubrique Padel – le lundi 16 janvier.

Franck Binisti

Franck Binisti odkrywa padla w Pyramid Club w 2009 w regionie paryskim. Od tego czasu Padel jest częścią jego życia. Często widuje się go podczas tournée po Francji i relacjonowania wielkich wydarzeń z francuskiego wiosła.