Wywiad z burmistrzem Marie-Agnès LINGUET w Orleans Soccer Park z jej dwoma kortami do padla. Burmistrz powraca do powodów rozwoju padla w swoim obszarze.

Franck Binisti - Padel Magazyn

Franck Binisti

Franck Binisti odkrywa padla w Pyramid Club w 2009 w regionie paryskim. Od tego czasu Padel jest częścią jego życia. Często widuje się go podczas tournée po Francji i relacjonowania wielkich wydarzeń z francuskiego wiosła.