Znajdź mecz o 5. miejsce w Open 4PADEL Bordeaux między De Meyer / Vanbauce vs Bergeron / Morillon.

Franck Binisti

Franck Binisti odkrywa padel w Club des Pyramides w 2009 roku w regionie paryskim. Od padel jest częścią jego życia. Często widuje się go koncertującego we Francji, podczas którego opowiada najważniejsze wydarzenia padel français.