Kieruj P250 z TSB DUNKERQUE z 9 do 12 May. Turniej męski w Padel w Dunkierce z gwarantowanymi meczami Padel 3!

Franck Binisti

Franck Binisti odkrywa padla w Pyramid Club w 2009 w regionie paryskim. Od tego czasu Padel jest częścią jego życia. Często widuje się go podczas tournée po Francji i relacjonowania wielkich wydarzeń z francuskiego wiosła.