Le padel wyróżnia się nie tylko aspektami technicznymi i taktycznymi, ale także wymiarem mentalnym, który ma kluczowe znaczenie dla wydajności zawodników. Przygotowanie mentalne zawodników padel, sport uprawiany w parach, wymaga szczególnego podejścia, które obejmuje zarażenie emocjonalne, komunikację, pewność siebie, koncentrację oraz zarządzanie emocjami i energią. Podpisana analiza Klemens Dardé de Mymental.fr.

Zarażenie dwumianowe i emocjonalne

Le padel Gra się niemal wyłącznie w grze podwójnej, co sprawia, że ​​szczególnie ważna jest dynamika zespołu. W tej konfiguracji kluczową rolę odgrywa zarażenie emocjonalne. Emocje, zarówno „pozytywne, jak i negatywne”, mogą szybko przenosić się z jednego gracza na drugiego, wpływając w ten sposób na ogólną wydajność pary.

Półfinał radości Orii Sager Premier Padel P1 Rijad

Nic dziwnego, że badania naukowe potwierdzają, że „pozytywne” emocje, takie jak entuzjazm i pewność siebie, mogą poprawić spójność i wydajność zespołu. I odwrotnie, „negatywne” emocje, takie jak frustracja i stres, mogą mieć szkodliwy wpływ, prowadząc do błędów i zmniejszonej wydajności. Dlatego też gracze powinni to robić padel opracować strategie zarządzania emocjami i regulowania ich w celu minimalizacji negatywnych skutków i maksymalizacji pozytywnych skutków. Praca przygotowawcza polega następnie na uświadomieniu sobie momentów, w których są oni nadawcami lub odbiorcami, osobami wpływowymi lub pod wpływem, zaraźliwymi lub skażonymi. Z tej świadomości wynika regulacja.

To powiedziawszy, przyjemne emocje są pożądane, ale nieprzyjemne emocje są nieuniknione, więc musisz nauczyć się przystosowywać i pracować.

Znaczenie komunikacji w parze

Komunikacja to kolejny podstawowy filar przygotowania mentalnego padel. Skuteczna komunikacja pozwala graczom synchronizować ruchy, przewidywać działania partnera i dostosowywać się do strategii gry. Badania wykazały, że pary, które komunikują się jasno i regularnie, odnoszą większe sukcesy, ponieważ potrafią szybko dostosować się do zmieniających się sytuacji w grze. Istnieje zatem bezpośredni związek pomiędzy komunikacją i wydajnością.

Gil Moyano dyskusja Rzym Premier Padel 2023

Gracze muszą nauczyć się korzystać ze wskazówek werbalnych i niewerbalnych, aby koordynować swoje działania. Ważna jest także umiejętność udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej. Na przykład, po stracie punktu, zamiast krytykować, gracz może zachęcić swojego partnera lub zasugerować zmiany taktyczne. To konstruktywne podejście pomaga utrzymać pozytywną dynamikę i budować wzajemne zaufanie. Dlatego należy budować i wspierać wspólne słownictwo i mowę ciała. Podobnie prawdopodobnie należy unikać pewnych słów i postaw. Trener mentalny ma wspierać tę konstrukcję.

Koncentracja: wymagająca dyscyplina

Le padel to szybki sport, w którym o punktach decyduje zaledwie kilka rajdów, a mecze – zaledwie kilka punktów. Ważne punkty są częste. Koncentracja jest zatem niezbędna. Utrata koncentracji nawet na krótką chwilę może być kosztowna. Z drugiej strony wymiar poznawczy ma tu swoją specyfikę. Pomiędzy trajektoriami piłki, ruchami zawodników (członków drużyny i przeciwników), różnymi elementami boiska (szkło, siatka, siatka, drzwi, piasek itp.) zbieraniem informacji, rozwojem sytuacji i decyzji sprawianie, że inteligencja wydaje się niezbędna do działania na wysokim poziomie. Przygotowanie mentalne będzie zatem obejmować techniki poprawy i utrzymania tej uwagi przez cały mecz.

Wizualizacja i uważność mogą być niezwykle korzystne. Wizualizacja pozwala graczom mentalnie przygotować się na różne sytuacje w grze, a uważność pomaga pozostać obecnym i minimalizować czynniki rozpraszające. Regularnie ćwicząc te techniki, gracze mogą poprawić swoją zdolność do utrzymywania koncentracji nawet pod presją podczas rozgrywania decydujących punktów.

Zarządzanie emocjami i energią

Le padel to przede wszystkim gra cierpliwości i precyzji. W przeciwieństwie do innych sportów, w których surowa moc może być głównym atutem, padel wymaga od graczy bardziej przemyślanego podejścia i doskonałej samokontroli. Muszą zatem kontrolować swoje emocje, aby zachować precyzję i spokój. Rzeczywiście, jakakolwiek nadmierna aktywacja związana ze słabą regulacją emocji może szybko prowadzić do niewymuszonych błędów, złych wyborów taktycznych i piłek, które przeciwnik może łatwo wykorzystać.

BadanieInternational Journal of Sports Science & Coaching pokazał, że gracze padel którzy potrafią efektywnie kierować swoją energią, bez przytłaczania stresem i podekscytowaniem, zwykle osiągają lepsze wyniki. Techniki takie jak głębokie oddychanie, medytacja i pozytywny dialog ze sobą mogą pomóc w radzeniu sobie ze stresem i utrzymaniu optymalnego poziomu energii.

Zaufaj sercu duetu

Pewność siebie to podstawowy element każdego sportowca i zawodnika. padel nie jest wyjątkiem od reguły. Jednak w tym sporcie w parach tej pewności musi towarzyszyć równie silna wiara w kolegę z drużyny. Każdy zawodnik musi wierzyć we własne możliwości w zakresie precyzyjnych i strategicznych strzałów, ale także w umiejętności swojego partnera, aby zespół mógł harmonijnie funkcjonować. To podwójne zaufanie ma kluczowe znaczenie, ponieważ ogólne wyniki nie zależą wyłącznie od pojedynczej osoby, ale od synergii i współpracy między obydwoma graczami.

Akceptacja i odpuszczanie to cechy niezbędne do rozwoju. Gracz z padel muszą głęboko zrozumieć i zaakceptować fakt, że ich sukces nie zależy wyłącznie od ich własnych działań. Wydajność Twojego partnera ma bezpośredni wpływ na wynik końcowy. Ważne jest, aby z życzliwością witać błędy partnera, mając świadomość, że błędy są integralną częścią zabawy i nauki. Integrując tę ​​perspektywę, padeliste może zmniejszyć frustrację i stworzyć środowisko wzajemnego wsparcia, promując w ten sposób lepszą wydajność tandemu.

tapia coello

Co więcej, radzenie sobie z poczuciem winy jest często pomijanym, ale równie ważnym aspektem. Kiedy gracz popełni błąd, może odczuwać ogromne poczucie winy w obawie, że rozczarował swojego kolegę z drużyny. Niezwykle istotne jest, aby nauczyć się konstruktywnie radzić sobie z tymi uczuciami, pamiętając, że błądzenie jest rzeczą ludzką i że każdy gracz ma wspólną odpowiedzialność za utrzymanie pozytywnego nastawienia. Wzajemne wsparcie i otwarta komunikacja mogą pomóc przezwyciężyć te chwile zwątpienia i zbudować odporność zespołu.

Podsumowując, zaufanie do siebie i partnera, akceptacja i odpuszczenie, a także radzenie sobie z poczuciem winy to filary mentalnego przygotowania do padel. Pozwalają zawodnikom poruszać się po emocjonalnej złożoności tego sportu, wzmacniać ich spójność i maksymalizować ich wspólny potencjał.

Wreszcie przygotowanie mentalne zawodników padel jest aspektem kluczowym, tym bardziej, że sport ten uprawia się w parach. Nie można tego zaniedbać, a nawet należy nad tym pracować z równie ambitnymi zamiarami, jak w przypadku innych wymiarów, takich jak aspekt fizyczny, techniczny i taktyczny. Integrując strategie mające na celu poprawę komunikacji, utrzymanie koncentracji oraz zarządzanie złożonością emocjonalną i energią, gracze mogą znacznie poprawić swoje wyniki. TO padel wymaga specyficznego podejścia mentalnego, które łączy te elementy, aby umożliwić zespołowi wykorzystanie pełnego potencjału.

Klemens DARDÉ

Clément Dardé jest trenerem mentalnym i coachem, trenerem i nauczycielem. Jest zwłaszcza twórcą MyMental.fr