Jérémy Scatena, założyciel 100% Padel, producent torów padel, skupia się na różnicach między torami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

Tory wewnętrzne: brak zewnętrznych ograniczeń

W przypadku boisk krytych jakość konstrukcji jest mniej ważna, ponieważ boisko nie będzie podlegało zewnętrznym ograniczeniom.

Możesz ustawić pełny panoramiczny teren z całkowitym bezpieczeństwem. Preferowana jest instalacja trawnika bez piasku.

Stoki na zewnątrz: faworyzuj konstrukcję modułową

Jakość konstrukcji boiska zewnętrznego jest kluczowa, wskazane jest zainstalowanie boiska w ramie modułowej.

Grunty te składają się z dwóch słupków na styku tafli, co oznacza, że ​​każda tafla spoczywa na dwóch słupkach. Na tym polega różnica w stosunku do terenów zwanych pylonami (lub słupkami), gdzie na styku dwóch okien masz tylko jeden słupek.

Opór gruntu mierzy się za pomocą noty obliczeniowej odpowiadającej jego odporności na wiatr. Nie zaleca się instalowania pełnych stanowisk panoramicznych na zewnątrz w obszarach o silnym wietrze.

Franck Binisti

Franck Binisti odkrywa padel w Club des Pyramides w 2009 roku w regionie paryskim. Od padel jest częścią jego życia. Często widuje się go koncertującego we Francji, podczas którego opowiada najważniejsze wydarzenia padel français.