W związku z organizacją igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 r. i ich dziedzictwem państwo pragnie uczynić Francję bardziej sportowym narodem, zwiększając liczbę osób uprawiających sport o 3 miliony do 2024 r. Dlatego ogłosił uruchomienie programu 5 sprzętu sportowego bliskość, w tym 500 utworów padel, na ubogich terytoriach, do osiągnięcia do 2024 r.

Aby zakwalifikować się do dotacji w wysokości Narodowa Agencja Sportu, w ramach tego programu projektodawcy muszą poświadczyć własność gruntu sprzętu lub przyszłej nieruchomości (kopia podpisanej promesy sprzedaży) lub nawet tytuł dający im prawo własności lub użytkowania przez okres 10 lat od zakończenia prac.

KWALIFIKUJĄCE SIĘ TYPY PROJEKTÓW

Kwalifikujące się projekty dotyczą budowy kortów tenisowych, kortów do tenisa plażowego, padel, oświetlone lub nie, częściowo zadaszone lub nie, a także pokrycie światłem istniejącego nieosłoniętego lokalnego sprzętu sportowego (budynki nie kwalifikują się), oświetlenie istniejącego nieoświetlonego lokalnego sprzętu sportowego.

W przypadku projektów obejmujących pasy startowe padelFFT zaleca, dla zrównoważonego rozwoju działalności:

 • Projekty z co najmniej 2 utworami
 • Producenci wymienieni w Planie Jakości Padel lub kwalifikowany Qualisport
 • Obecność domu klubowego na stronie
 • Wykwalifikowany nauczyciel padel

KWALIFIKUJĄCE SIĘ TERYTORIA                                                 

Projekty muszą być zlokalizowane na obszarach ubogich.

Na terenie miejskim

 • W dzielnicach polityki miejskiej (QPV) lub ich bezpośrednim otoczeniu (odległość ustalona przez każdy DRAJES)

OU

Na terenach wiejskich

 • W strefach rewitalizacji wsi (ZRR)
 • W gminie należącej do gminy objętej umową rolniczą 2021-2026
 • W obszarze mieszkalnym obejmującym co najmniej 50% populacji w ZRR

OU

Na terytorium zamorskim

  • Na całym terytorium, bez różnicy

STOPA DOFINANSOWANIA

Stawka dotacji wynosi od 50% do 80% maksymalnej kwoty objętej dotacją (stawka, która może osiągnąć 100% na terytoriach zamorskich) przy pułapie dotacji wynoszącym 500 000 euro na wniosek o dotację.

Lider projektu musi zobowiązać się, że nie będzie korzystał z więcej niż 80% pomocy publicznej w stosunku do całkowitego kosztu operacji, z wyjątkiem terytoriów zamorskich, które mogą wzrosnąć do 100%.

Projekty zlokalizowane w pobliżu miejsc generujących przepływy/miejsca centralne (szkoły, centra miast, miejsca zamieszkania, miejsca aktywności zawodowej itp.), które są oświetlone i bezpieczne, projekty innowacyjne i/lub powiązane, projekty uwzględniające podejście eko-odpowiedzialne ( Oświetlenie LED, panele słoneczne, wykorzystanie materiałów pochodzenia biologicznego i/lub z recyklingu, mobilizacja krótkich sektorów itp.) oraz projekty gwarantujące praktykę kobiet będą oceniane według najkorzystniejszych stawek dotacji.

UMOWA UŻYTKOWANIA I ANIMACJI

Umowa na użytkowanie i animację sprzętu sportowego musi zostać podpisana przez kierownika projektu i użytkownika (użytkowników) sprzętu (społeczności, kluby, szkoły, firmy itp.) i/lub właściciela gruntu, określając tymczasową sloty, które będą zarezerwowane dla sygnatariuszy oraz wolne sloty dostępu.

Umowa będzie musiała gwarantować sloty z bezpłatnym i otwartym dostępem dla ogółu społeczeństwa, pod pewnymi warunkami.

WARUNKI ZGŁOSZENIA 

Aby dowiedzieć się, czy kwalifikujesz się, najpierw skontaktuj się z usługami instruktorskimi w Twojej okolicy:

 • na poziomie departamentów:

SDJES (Wydział Służby ds. Młodzieży, Zaangażowania i Sportu) lub odpowiednik za granicą

 • na poziomie regionalnym:

DRAJES (Regionalna Akademicka Delegacja ds. Młodzieży, Zaangażowania i Sportu) lub odpowiednik zagraniczny.

Uwaga, w momencie złożenia akt nie ma początku
wykonanie pracy nie mogło mieć miejsca.
 
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoją ligą.
Franck Binisti

Franck Binisti odkrywa padel w Club des Pyramides w 2009 roku w regionie paryskim. Od padel jest częścią jego życia. Często widuje się go koncertującego we Francji, podczas którego opowiada najważniejsze wydarzenia padel français.