Stowarzyszenie Zawodowe Padel (PPA) nie nie przebieraj w słowach po E-mail z World Padel Tour skierowane do graczy i zamiar zaprzestania oferowania punktów WPT w FIP TOUR.

Poważne konsekwencje dla graczy, którzy nie rozumieją, dlaczego nie zostali nawet obdarzeni zaufaniem przed tą „jednostronną” decyzją WPT.

Dla graczy to przynajmniej „brak szacunku”.

Szczerze mówiąc, musimy powiedzieć, z najwyższym szacunkiem i biorąc pod uwagę nasz obowiązek, jako gracze, wobec teraźniejszości i przyszłości naszego sportu, że rozumiemy, że to nie jest rozsądne i że nie robi nic poza pokazaniem braku zainteresowania i niemal pogardy dla części, która jest nie tylko konieczna, ale niezbędna jak sportowcy, dla czegoś, co chce być rozumiane jako sport.

Franck Binisti

Franck Binisti odkrywa padel w Club des Pyramides w 2009 roku w regionie paryskim. Od padel jest częścią jego życia. Często widuje się go koncertującego we Francji, podczas którego opowiada najważniejsze wydarzenia padel français.