Może to zainteresować partnerów prywatnych, którzy chcą zainwestować w projekt dedykowany: padel w Belgii !

Rzeczywiście Gmina Libin, położona 40 km od Sedanu, zgłosiła chęć poszerzenia oferty sportowej na swoim terenie poprzez utworzenie co najmniej dwóch padel częściowo zakryte. Chce powierzyć podmiotowi gospodarczemu misję projektowania, budowy, zarządzania i eksploatacji tych gruntów poprzez mechanizm koncesji poprzez przyznanie prawa wieczystego gruntu komunalnego.

Czas trwania 15 lat lub więcej zostanie określony zgodnie z otrzymaną ofertą, po negocjacjach.

Boisko, położone przy rue du Couvent, pod numerem 29 w Transinne, jest ograniczone przez teren, który jest obecnie dawnym boiskiem piłkarskim. Rzut kamieniem od autostrady E411, przyszły obiekt będzie łatwo dostępny i będzie współistnieć z istniejącymi wysokiej jakości kortami tenisowymi.

Zainteresowany? Nie wahaj się skontaktować z gminą Libin, aby uzyskać wszystkie przydatne informacje: g.legrand@libin.be – +32 061/260.829.

Franck Binisti

Franck Binisti odkrywa padel w Club des Pyramides w 2009 roku w regionie paryskim. Od padel jest częścią jego życia. Często widuje się go koncertującego we Francji, podczas którego opowiada najważniejsze wydarzenia padel français.