W ten weekend odbyło się pierwsze szkolenie Fitpadel® Monitor w Casa Padel. Szkolenie polega na odkryciu przygotowania fizycznego poświęconego padelowi i zdobyciu umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia sesji w terenie.

Stażyści, nauczyciele padla i tenisa odkryli różne teoretyczne aspekty konkretnego przygotowania fizycznego, takie jak praca nad wytrzymałością mocy, wybuchowość / prędkość, okładzina ... i dlatego wprowadzili je w życie rozwój tych cech fizycznych.

Gratulacje dla dwóch pierwszych stażystów Emilie Martin, trenera Padela i instruktora Fitpadel w Bretanii oraz Manuela Locufiera, trenera padla i instruktora Fitpadel na północy Francji i na granicy z Belgią.

Jeśli ty też jesteś trenerem padla / tenisa, trenerem fitness, kierownikiem klubu, nauczycielem EPS ... i chcesz ubiegać się o fundusze na rejestrację na następny trening Fitpadel® w Paryżu, skontaktuj się z nami contactfitpadel@gmail.com, Więcej informacji na stronie: www.fitpadel.net.

Franck Binisti

Franck Binisti odkrywa padla w Pyramid Club w 2009 w regionie paryskim. Od tego czasu Padel jest częścią jego życia. Często widuje się go podczas tournée po Francji i relacjonowania wielkich wydarzeń z francuskiego wiosła.