W 2016 FFT zorganizowało trzy szkolenia Padel w Lyonie, Tuluzie i Lille, które dotyczyły 53 DE.

W tym roku w styczniu w Lyonie 16 i 17 odbędzie się szkolenie trenerów. Szkolenie ma na celu przeszkolenie ludzi z różnych lig (reprezentowanych lig 22), aby mogli przygotować szkolenie dla ED w swoim regionie.

Celem spotkania jest przekazanie informacji o Padel i FFT (rozwój, konkurencja, cyfrowe ...), ale przede wszystkim praca i wymiana z obecnymi ludźmi 36, aby opuścili swoją ligę, mając wszystkie klucze do organizowania szkoleń w nadchodzących miesiącach. Szkolenie obejmie sesje w klasie (sesje plenarne i warsztaty), a także krótkie sesje.

Rozwój Padela we Francji przebiega przez kluby i DE, którzy pracują w tych samych klubach, również FFT chce, aby mieli precyzyjną wizję Padela, aby lepiej ukierunkować działania, które podejmą w ramach swoich klub.

Franck Binisti

Franck Binisti odkrywa padla w Pyramid Club w 2009 w regionie paryskim. Od tego czasu Padel jest częścią jego życia. Często widuje się go podczas tournée po Francji i relacjonowania wielkich wydarzeń z francuskiego wiosła.