W czwartek 9 lutego 2023 roku sąd 4Padel Valenciennes wydał werdykt z zwycięstwo policji w turnieju pomiędzy żandarmami, policjantami i strażakami.

Niezadowoleni z tego wyroku żandarmi postanowili odwołać się od tej decyzji.

Rok później 22 lutego 2024 roku rozprawa została wznowiona.

Tym razem na rozprawę wezwano 48 świadków należących do tych trzech organów, pochodzących ze wszystkich zakątków Hauts de France, w celu przesłuchania na 6 torach 4Padel.

Przesłuchania zespołów przebiegały w serdecznej wymianie zdań zakończonej zasłużoną przerwą na posiłek.

Rozprawa została wznowiona po południu i obejmowała ostatnie fazy, podczas których świadkowie i oskarżeni stanęli naprzeciw siebie, a zakończyła się końcową kłótnią pomiędzy żandarmerią a policją.

Sędzia podtrzymał decyzję podjętą w pierwszej instancji i po raz kolejny ogłosił policję zwycięzcą.

Policja i straż pożarna z pewnością nie zdecydują się na tym!