Odcisk

Informacje prawne

1. Prezentacja serwisu.

Zgodnie z artykułem 6 2004 June 575 21 Law 2004-XNUMX za zaufanie w gospodarce cyfrowej, jest jasne dla użytkowników witryny padelmagazine.fr tożsamość różnych zainteresowanych stron w ramach wdrażania i monitorowania:

Właściciel : Skanuj Immo | France Padel - Padel Magazine - 53149577800015 - 16 rte louveciennes 78380 Bougival
Twórca : Skanuj Immo | France Padel - Padel Magazine
odpowiedzialne publikacja : Franck Binisti - contact@padelmagazine.fr
Oficjalna publikacja jest osoba fizyczna lub osoba prawna.
Webmaster : Franck Binisti - contact@padelmagazine.fr
Hosting : ONLINE SAS - 438 75366 PARIS X CEDEX 08
Kredyty:
Model wzmianek prawnych jest oferowany przez Subdelirium.com Model informacji prawnych

2. Warunki korzystania z serwisu i oferowanych usług.

Zastosowanie miejscu padelmagazine.fr oznacza pełną akceptację warunków opisanych poniżej. Niniejsze warunki użytkowania mogą być zmienione w każdej chwili, użytkownicy serwisu padelmagazine.fr proszone są o ich regularne konsultacje.

Ta strona jest zazwyczaj dostępna dla użytkowników w dowolnym momencie. Przerwa z powodu konserwacji technicznej może jednak zostać podjęta przez Scan Immo | France Padel - Padel Magazine, który będzie starał się wcześniej przekazać użytkownikom datę i godzinę interwencji.

Strona padelmagazine.fr jest regularnie aktualizowany przez Franck Binisti. W ten sam sposób, informacje prawne mogą być modyfikowane w dowolnym momencie: niemniej jednak nakładają się na użytkownika, który jest proszony o korzystanie z niego tak często, jak to możliwe, aby to odnotować.

3. Opis świadczonych usług.

Strona padelmagazine.fr ma na celu dostarczenie informacji o wszystkich działaniach firmy.

Skanuj Immo | France Padel - Padel Magazine stara się zapewnić na stronie padelmagazine.fr informacje tak dokładne, jak to możliwe. Jednakże nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za pominięcia, niedokładności i braki w aktualizacji, czy to przez fakt, czy przez partnerów zewnętrznych, którzy dostarczają te informacje.

Wszystkie informacje podane na stronie padelmagazine.fr są podane orientacyjnie i mogą ulec zmianie. Ponadto informacje na stronie padelmagazine.fr nie są wyczerpujące. Podaje się je z zastrzeżeniem zmian wprowadzonych ponieważ są one w Internecie.

4. ograniczenia umowne dotyczące danych technicznych.

Witryna wykorzystuje technologię JavaScript.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z korzystaniem z serwisu. Ponadto, użytkownik zgadza się na miejscu dostęp do witryny przy użyciu najnowszych urządzeń, niezawierające wirusa iz niedawnym przeglądarce up-to-date

5. własności intelektualnej i podrabianie.

Skanuj Immo | France Padel - Padel Magazine jest właścicielem praw własności intelektualnej lub ma prawo do korzystania ze wszystkich elementów dostępnych na stronie, w tym tekstu, obrazów, grafiki, logo, ikon, dźwięków, oprogramowania.

Jakakolwiek reprodukcja, reprezentacja, modyfikacja, publikacja, adaptacja całości lub części elementów strony, niezależnie od zastosowanych środków lub procesu, jest zabroniona bez uprzedniej pisemnej zgody: Scan Immo | France Padel - Padel Magazine.

Bezprawne wykorzystanie terenu lub jego materiały zostaną uznane za naruszenie i ścigane zgodnie z artykułami L.335-2 i następnych Kodeksu Własności Intelektualnej.

6. Ograniczenia odpowiedzialności.

Skanuj Immo | France Padel - Padel Magazine nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie uszkodzenie sprzętu użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej padelmagazine.fr i wynikające z korzystania ze sprzętu, który nie spełnia specyfikacji podanych w punkcie 4, pojawienie się błędu lub niezgodności.

Skanuj Immo | France Padel - Padel Magazine nie może być również pociągnięty do odpowiedzialności za szkody następcze (takie jak na przykład utrata rynku lub utrata szansy) wynikające z korzystania z witryny padelmagazine.fr.

Interaktywne przestrzenie (możliwość zadawania pytań w obszarze kontaktu) są dostępne dla użytkowników. Skanuj Immo | France Padel - Padel Magazine zastrzega sobie prawo do usunięcia, bez uprzedniego powiadomienia, wszelkich treści opublikowanych w tym miejscu, które byłyby sprzeczne z obowiązującym prawem we Francji, w szczególności z przepisami dotyczącymi ochrony danych. Jeśli dotyczy, skanuj Immo | France Padel - Padel Magazine zastrzega sobie również prawo do zakwestionowania odpowiedzialności cywilnej i / lub karnej użytkownika, szczególnie w przypadku rasistowskiej, obraźliwej, oszczerczej lub pornograficznej wiadomości, niezależnie od użytego medium (tekst, fotografia ...).

7. Zarządzanie danymi osobowymi.

We Francji, dane osobowe są szczególnie chronione U. Nr 78-87 6 od stycznia 1978, ustawy nr 2004-801 od 6 2004 sierpnia art L. 226-13 kk oraz Dyrektywy Europejskiej 24 października 1995.

Przy okazji korzystania z witryny padelmagazine.fr, można zebrać: adres URL linków, za pośrednictwem których użytkownik uzyskał dostęp do witryny padelmagazine.fr, dostawca dostępu użytkownika, adres IP użytkownika.

W każdym razie Scan Immo | France Padel - Padel Magazine zbiera dane osobowe o użytkowniku tylko na potrzeby niektórych usług oferowanych przez stronę padelmagazine.fr, Użytkownik przekazuje te informacje z pełną znajomością faktów, w szczególności gdy sam je wprowadza. Jest on następnie określany dla użytkownika strony padelmagazine.fr obowiązek czy nie do dostarczania tych informacji.

Zgodnie z 38 i następnych 78 17 orzecznictwem stycznia 6 1978 odnoszącego się do danych, plików i wolności, każdy użytkownik ma prawo dostępu, sprostowania i opozycji do danych osobowych o nim, poprzez złożenie pisemnego i podpisanego wniosku, wraz z kopią dokumentu tożsamości z podpisem części uchwytu, podając adres, na który należy przesłać odpowiedź.

Brak danych osobowych użytkownika strony padelmagazine.fr jest publikowany bez wiedzy użytkownika, wymieniany, przenoszony, cedowany lub sprzedawany przy jakimkolwiek wsparciu dla osób trzecich. Tylko hipoteza przejęcia Scan Immo | France Padel - Padel Magazine a jego prawa umożliwiłyby przekazanie takich informacji potencjalnemu nabywcy, który z kolei miałby taki sam obowiązek przechowywania i modyfikowania danych w odniesieniu do użytkownika witryny padelmagazine.fr.

Witryna nie jest zgłaszana do CNIL, ponieważ nie gromadzi danych osobowych. ,

Bazy danych są chronione przez przepisy ustawy z lipca 1 1998er transpozycji dyrektywy 96 / 9 z 11 1996 marca w sprawie ochrony prawnej baz danych.

8. Hipertekstowe linki i ciasteczka.

Strona padelmagazine.fr zawiera szereg linków hipertekstowych do innych stron, skonfigurowanych za zgodą Scan Immo | France Padel - Padel Magazine, Jednak skanuj Immo | France Padel - Padel Magazine nie ma możliwości zweryfikowania zawartości odwiedzonych w ten sposób stron i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za ten fakt.

Nawigacja strona padelmagazine.fr może spowodować instalację plików cookie na komputerze użytkownika. Plik cookie to niewielki plik, który nie pozwala na identyfikację użytkownika, ale który rejestruje informacje związane z nawigacją komputera na stronie. Uzyskane w ten sposób dane mają ułatwić późniejszą nawigację w witrynie, a także umożliwić różne sposoby obecności.

Odmowa instalacja cookie może uniemożliwić dostęp do niektórych usług. Jednak użytkownicy mogą skonfigurować swoje komputery w następujący sposób odmówić instalacji plików cookie:

W programie Internet Explorer: Narzędzia zakładki (kształt piktogramu gorny prawy COG) / Opcje internetowe. Kliknij Prywatność i wybierz zablokować wszystkie pliki cookie. Naciśnij OK.

W przeglądarce Firefox: u góry okna przeglądarki kliknij przycisk Firefox, a następnie przejdź do karty Opcje. Kliknij kartę Prywatność.
Ustaw Reguły przechowywania na: użyj ustawień niestandardowych dla historii. Na koniec usuń zaznaczenie, aby wyłączyć pliki cookie.

W przeglądarce Safari: kliknij w prawym górnym rogu przeglądarki na piktogramie menu (symbolizowanym przez trybik). Wybierz Ustawienia. Kliknij opcję Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” kliknij Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” możesz blokować pliki cookie.

W przeglądarce Chrome: kliknij ikonę menu w prawym górnym rogu przeglądarki (symbolizowaną trzema poziomymi liniami). Wybierz Ustawienia. Kliknij opcję Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” kliknij Preferencje. W zakładce „Prywatność” możesz blokować pliki cookie.

9. Prawo i sądownictwo.

Wszelkie spory związane z korzystaniem z serwisu padelmagazine.fr podlega prawu francuskiemu. Podlega wyłącznej jurysdykcji właściwym sądom paryskim.

10. Główne przepisy dotyczyły.

Ustawa Nr 78-17 6 od stycznia 1978, w tym w brzmieniu ustawy nr 2004-801 z 6 2004 sierpnia odnoszące się do danych, plików i wolności.

Prawo 2004-575 21 Czerwiec 2004 za zaufanie do gospodarki cyfrowej.

11. Lexicon.

Użytkownik: Łączenie z internetem, stosując wspomnianą witrynę.

Informacje osobiste: „informacje, które umożliwiają jakiejkolwiek formie, bezpośrednio lub pośrednio, identyfikację osób, których one dotyczą” (art 4 U. Nr 78-17 6 od stycznia 1978).

X