Odcisk

Informacje prawne

1. Prezentacja serwisu.

Zgodnie z artykułem 6 2004 June 575 21 Law 2004-XNUMX za zaufanie w gospodarce cyfrowej, jest jasne dla użytkowników witryny padelmagazine.fr tożsamość różnych zainteresowanych stron w ramach wdrażania i monitorowania:

Właściciel : Scan Immo | Francja Padel - Padel Magazyn - 53149577800015-16 rte de louveciennes 78380 Bougival
Twórca : Scan Immo | Francja Padel - Padel Magazyn
odpowiedzialne publikacja : Franck Binisti - contact@padelmagazine.fr
Oficjalna publikacja jest osoba fizyczna lub osoba prawna.
Webmaster : Franck Binisti - contact@padelmagazine.fr
Hosting : ONLINE SAS - 438 75366 PARIS X CEDEX 08
Kredyty:
Model wzmianek prawnych jest oferowany przez Subdelirium.com Model informacji prawnych

2. Warunki korzystania z serwisu i oferowanych usług.

Zastosowanie miejscu padelmagazine.fr oznacza pełną akceptację warunków opisanych poniżej. Niniejsze warunki użytkowania mogą być zmienione w każdej chwili, użytkownicy serwisu padelmagazine.fr proszone są o ich regularne konsultacje.

Ta witryna jest zwykle dostępna dla użytkowników w dowolnym momencie. Jednak o przerwaniu z przyczyn technicznych może zdecydować Scan Immo | Francja Padel - Padel Magazyn, który postara się następnie poinformować użytkowników z wyprzedzeniem o datach i godzinach interwencji.

Strona padelmagazine.fr jest regularnie aktualizowany przez Franck Binisti. W ten sam sposób, informacje prawne mogą być modyfikowane w dowolnym momencie: niemniej jednak nakładają się na użytkownika, który jest proszony o korzystanie z niego tak często, jak to możliwe, aby to odnotować.

3. Opis świadczonych usług.

Strona padelmagazine.fr ma na celu dostarczenie informacji o wszystkich działaniach firmy.

Scan Immo | Francja Padel - Padel Magazyn stara się udostępniać na stronie padelmagazine.fr informacje tak dokładne, jak to możliwe. Jednakże nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za pominięcia, niedokładności i braki w aktualizacji, czy to przez fakt, czy przez partnerów zewnętrznych, którzy dostarczają te informacje.

Wszystkie informacje podane na stronie padelmagazine.fr są podane orientacyjnie i mogą ulec zmianie. Ponadto informacje na stronie padelmagazine.fr nie są wyczerpujące. Podaje się je z zastrzeżeniem zmian wprowadzonych ponieważ są one w Internecie.

4. ograniczenia umowne dotyczące danych technicznych.

Witryna wykorzystuje technologię JavaScript.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z korzystaniem z serwisu. Ponadto, użytkownik zgadza się na miejscu dostęp do witryny przy użyciu najnowszych urządzeń, niezawierające wirusa iz niedawnym przeglądarce up-to-date

5. własności intelektualnej i podrabianie.

Scan Immo | Francja Padel - Padel Magazyn jest właścicielem praw własności intelektualnej lub posiada prawa użytkowania wszystkich elementów dostępnych w serwisie, w szczególności tekstów, obrazów, grafiki, logo, ikon, dźwięków, oprogramowania.

Jakiekolwiek powielanie, przedstawianie, modyfikowanie, publikacja, adaptacja całości lub części elementów witryny, niezależnie od zastosowanych środków lub procesów, bez uprzedniej pisemnej zgody: Scan Immo | Francja Padel - Padel Czasopismo.

Bezprawne wykorzystanie terenu lub jego materiały zostaną uznane za naruszenie i ścigane zgodnie z artykułami L.335-2 i następnych Kodeksu Własności Intelektualnej.

6. Ograniczenia odpowiedzialności.

Scan Immo | Francja Padel - Padel Magazyn nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wyrządzone na sprzęcie użytkownika podczas korzystania z serwisu padelmagazine.fr, a wynikające z użycia sprzętu niezgodnego ze specyfikacjami wskazanymi w punkcie 4 lub pojawienie się błędu lub niezgodności.

Scan Immo | Francja Padel - Padel Magazyn nie może być również pociągnięty do odpowiedzialności za szkody pośrednie (takie jak np. Utrata rynku lub utrata szansy) wynikające z korzystania z serwisu. padelmagazine.fr.

Interaktywne przestrzenie (możliwość zadawania pytań w przestrzeni kontaktowej) są dostępne dla użytkowników. Scan Immo | Francja Padel - Padel Magazyn zastrzega sobie prawo do usunięcia bez uprzedzenia wszelkich treści zamieszczonych w tym miejscu, które naruszałyby prawo obowiązujące we Francji, w szczególności przepisy dotyczące ochrony danych. W stosownych przypadkach Scan Immo | Francja Padel - Padel Magazyn zastrzega sobie również prawo do zakwestionowania odpowiedzialności cywilnej i / lub karnej użytkownika, szczególnie w przypadku wiadomości rasistowskiej, obraźliwej, zniesławiającej lub pornograficznej, niezależnie od użytego medium (tekst, fotografia itp.) .

7. Zarządzanie danymi osobowymi.

We Francji, dane osobowe są szczególnie chronione U. Nr 78-87 6 od stycznia 1978, ustawy nr 2004-801 od 6 2004 sierpnia art L. 226-13 kk oraz Dyrektywy Europejskiej 24 października 1995.

Przy okazji korzystania z witryny padelmagazine.fr, można zebrać: adres URL linków, za pośrednictwem których użytkownik uzyskał dostęp do witryny padelmagazine.fr, dostawca dostępu użytkownika, adres IP użytkownika.

W każdym razie Scan Immo | Francja Padel - Padel Magazyn gromadzi dane osobowe użytkownika tylko na potrzeby niektórych usług oferowanych przez witrynę padelmagazine.fr, Użytkownik przekazuje te informacje z pełną znajomością faktów, w szczególności gdy sam je wprowadza. Jest on następnie określany dla użytkownika strony padelmagazine.fr obowiązek czy nie do dostarczania tych informacji.

Zgodnie z 38 i następnych 78 17 orzecznictwem stycznia 6 1978 odnoszącego się do danych, plików i wolności, każdy użytkownik ma prawo dostępu, sprostowania i opozycji do danych osobowych o nim, poprzez złożenie pisemnego i podpisanego wniosku, wraz z kopią dokumentu tożsamości z podpisem części uchwytu, podając adres, na który należy przesłać odpowiedź.

Brak danych osobowych użytkownika strony padelmagazine.fr nie są publikowane bez wiedzy użytkownika, wymieniane, przekazywane, przypisywane ani sprzedawane na jakimkolwiek nośniku osobom trzecim. Tylko hipoteza nabycia Scan Immo | Francja Padel - Padel Magazyn i jego uprawnienia umożliwiałyby przekazanie takich informacji potencjalnemu nabywcy, który z kolei byłby związany tym samym obowiązkiem przechowywania i modyfikowania danych w odniesieniu do użytkownika serwisu padelmagazine.fr.

Witryna nie jest zgłaszana do CNIL, ponieważ nie gromadzi danych osobowych. ,

Bazy danych są chronione przez przepisy ustawy z lipca 1 1998er transpozycji dyrektywy 96 / 9 z 11 1996 marca w sprawie ochrony prawnej baz danych.

8. Hipertekstowe linki i ciasteczka.

Strona padelmagazine.fr zawiera szereg linków hipertekstowych do innych witryn, utworzonych za zgodą Scan Immo | Francja Padel - Padel Magazyn. Jednak Scan Immo | Francja Padel - Padel Magazyn nie ma możliwości weryfikacji treści odwiedzanych w ten sposób stron, w związku z czym nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności.

Nawigacja strona padelmagazine.fr może spowodować instalację plików cookie na komputerze użytkownika. Plik cookie to niewielki plik, który nie pozwala na identyfikację użytkownika, ale który rejestruje informacje związane z nawigacją komputera na stronie. Uzyskane w ten sposób dane mają ułatwić późniejszą nawigację w witrynie, a także umożliwić różne sposoby obecności.

Odmowa instalacja cookie może uniemożliwić dostęp do niektórych usług. Jednak użytkownicy mogą skonfigurować swoje komputery w następujący sposób odmówić instalacji plików cookie:

W programie Internet Explorer: Narzędzia zakładki (kształt piktogramu gorny prawy COG) / Opcje internetowe. Kliknij Prywatność i wybierz zablokować wszystkie pliki cookie. Naciśnij OK.

W przeglądarce Firefox: u góry okna przeglądarki kliknij przycisk Firefox, a następnie przejdź do karty Opcje. Kliknij kartę Prywatność.
Ustaw Reguły przechowywania na: użyj ustawień niestandardowych dla historii. Na koniec usuń zaznaczenie, aby wyłączyć pliki cookie.

W przeglądarce Safari: kliknij w prawym górnym rogu przeglądarki na piktogramie menu (symbolizowanym przez trybik). Wybierz Ustawienia. Kliknij opcję Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” kliknij Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” możesz blokować pliki cookie.

W przeglądarce Chrome: kliknij ikonę menu w prawym górnym rogu przeglądarki (symbolizowaną trzema poziomymi liniami). Wybierz Ustawienia. Kliknij opcję Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” kliknij Preferencje. W zakładce „Prywatność” możesz blokować pliki cookie.

9. Prawo i sądownictwo.

Wszelkie spory związane z korzystaniem z serwisu padelmagazine.fr podlega prawu francuskiemu. Podlega wyłącznej jurysdykcji właściwym sądom paryskim.

10. Główne przepisy dotyczyły.

Ustawa Nr 78-17 6 od stycznia 1978, w tym w brzmieniu ustawy nr 2004-801 z 6 2004 sierpnia odnoszące się do danych, plików i wolności.

Prawo 2004-575 21 Czerwiec 2004 za zaufanie do gospodarki cyfrowej.

11. Lexicon.

Użytkownik: Łączenie z internetem, stosując wspomnianą witrynę.

Informacje osobiste: „informacje, które umożliwiają jakiejkolwiek formie, bezpośrednio lub pośrednio, identyfikację osób, których one dotyczą” (art 4 U. Nr 78-17 6 od stycznia 1978).

X