Polityka prywatności

Informacje prawne

1. Prezentacja serwisu.

Zgodnie z artykułem 6 2004 June 575 21 Law 2004-XNUMX za zaufanie w gospodarce cyfrowej, jest jasne dla użytkowników witryny padelmagazyn.fr tożsamość różnych zainteresowanych stron w ramach wdrażania i monitorowania:

Właściciel : Scan Immo | Francja Padel - Padel Magazine - 53149577800015 - 16 rte louveciennes 78380 Bougival
Twórca : Scan Immo | Francja Padel - Padel Magazine
odpowiedzialne publikacja : Franck Binisti - kontakt @padelmagazyn.fr
Oficjalna publikacja jest osoba fizyczna lub osoba prawna.
Webmaster : Franck Binisti - kontakt @padelmagazyn.fr
Hosting : WEOBIA – 4 rue Edith Piaf – 44800 SAINT-HERBLAIN – Agencja internetowa Nantes
Kredyty:
Model wzmianek prawnych jest oferowany przez Subdelirium.com Model informacji prawnych

2. Warunki korzystania z serwisu i oferowanych usług.

Zastosowanie miejscu padelmagazyn.fr oznacza pełną akceptację warunków opisanych poniżej. Niniejsze warunki użytkowania mogą być zmienione w każdej chwili, użytkownicy serwisu padelmagazyn.fr proszone są o ich regularne konsultacje.

Ta witryna jest zwykle dostępna dla użytkowników w dowolnym momencie. Jednak o przerwaniu z przyczyn technicznych może zdecydować Scan Immo | Francja Padel - Padel Magazine, który będzie starał się wcześniej przekazać użytkownikom datę i godzinę interwencji.

Strona padelmagazyn.fr jest regularnie aktualizowany przez Franck Binisti. W ten sam sposób, informacje prawne mogą być modyfikowane w dowolnym momencie: niemniej jednak nakładają się na użytkownika, który jest proszony o korzystanie z niego tak często, jak to możliwe, aby to odnotować.

3. Opis świadczonych usług.

Strona padelmagazyn.fr ma na celu dostarczenie informacji o wszystkich działaniach firmy.

Scan Immo | Francja Padel - Padel Magazine stara się zapewnić na stronie padelmagazyn.fr informacje tak dokładne, jak to możliwe. Jednakże nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za pominięcia, niedokładności i braki w aktualizacji, czy to przez fakt, czy przez partnerów zewnętrznych, którzy dostarczają te informacje.

Wszystkie informacje podane na stronie padelmagazyn.fr są podane orientacyjnie i mogą ulec zmianie. Ponadto informacje na stronie padelmagazyn.fr nie są wyczerpujące. Podaje się je z zastrzeżeniem zmian wprowadzonych ponieważ są one w Internecie.

4. ograniczenia umowne dotyczące danych technicznych.

Witryna wykorzystuje technologię JavaScript.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z korzystaniem z serwisu. Ponadto, użytkownik zgadza się na miejscu dostęp do witryny przy użyciu najnowszych urządzeń, niezawierające wirusa iz niedawnym przeglądarce up-to-date

5. własności intelektualnej i podrabianie.

Scan Immo | Francja Padel - Padel Magazine jest właścicielem praw własności intelektualnej lub ma prawo do korzystania ze wszystkich elementów dostępnych na stronie, w tym tekstu, obrazów, grafiki, logo, ikon, dźwięków, oprogramowania.

Jakiekolwiek powielanie, przedstawianie, modyfikowanie, publikacja, adaptacja całości lub części elementów witryny, niezależnie od zastosowanych środków lub procesów, bez uprzedniej pisemnej zgody: Scan Immo | Francja Padel - Padel Magazine.

Bezprawne wykorzystanie terenu lub jego materiały zostaną uznane za naruszenie i ścigane zgodnie z artykułami L.335-2 i następnych Kodeksu Własności Intelektualnej.

6. Ograniczenia odpowiedzialności.

Scan Immo | Francja Padel - Padel Magazine nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie uszkodzenia sprzętu użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do witryny padelmagazine.fr, a wynikają albo z użycia sprzętu nieodpowiadającego specyfikacjom wskazanym w pkt. 4, albo z pojawienia się błędu lub niekompatybilności.

Scan Immo | Francja Padel - Padel Magazine nie może być również pociągnięty do odpowiedzialności za szkody następcze (takie jak na przykład utrata rynku lub utrata szansy) wynikające z korzystania z witryny padelmagazyn.fr.

Interaktywne przestrzenie (możliwość zadawania pytań w przestrzeni kontaktowej) są dostępne dla użytkowników. Scan Immo | Francja Padel - Padel Magazine zastrzega sobie prawo do usunięcia bez uprzedzenia wszelkich treści zamieszczonych w tym miejscu, które naruszałyby prawo obowiązujące we Francji, w szczególności przepisy dotyczące ochrony danych. W stosownych przypadkach Scan Immo | Francja Padel - Padel Magazine zastrzega sobie również prawo do zakwestionowania odpowiedzialności cywilnej i / lub karnej użytkownika, szczególnie w przypadku rasistowskiej, obraźliwej, oszczerczej lub pornograficznej wiadomości, niezależnie od użytego medium (tekst, fotografia ...).

7. Zarządzanie danymi osobowymi.

We Francji, dane osobowe są szczególnie chronione U. Nr 78-87 6 od stycznia 1978, ustawy nr 2004-801 od 6 2004 sierpnia art L. 226-13 kk oraz Dyrektywy Europejskiej 24 października 1995.

Przy okazji korzystania z witryny padelmagazyn.fr, można zebrać: adres URL linków, za pośrednictwem których użytkownik uzyskał dostęp do witryny padelmagazyn.fr, dostawca dostępu użytkownika, adres IP użytkownika.

W każdym razie Scan Immo | Francja Padel - Padel Magazine zbiera dane osobowe o użytkowniku tylko na potrzeby niektórych usług oferowanych przez stronę padelmagazyn.fr, Użytkownik przekazuje te informacje z pełną znajomością faktów, w szczególności gdy sam je wprowadza. Jest on następnie określany dla użytkownika strony padelmagazyn.fr obowiązek czy nie do dostarczania tych informacji.

Zgodnie z 38 i następnych 78 17 orzecznictwem stycznia 6 1978 odnoszącego się do danych, plików i wolności, każdy użytkownik ma prawo dostępu, sprostowania i opozycji do danych osobowych o nim, poprzez złożenie pisemnego i podpisanego wniosku, wraz z kopią dokumentu tożsamości z podpisem części uchwytu, podając adres, na który należy przesłać odpowiedź.

Brak danych osobowych użytkownika strony padelmagazyn.fr nie są publikowane bez wiedzy użytkownika, wymieniane, przekazywane, przypisywane ani sprzedawane na jakimkolwiek nośniku osobom trzecim. Tylko hipoteza nabycia Scan Immo | Francja Padel - Padel Magazine a jego prawa umożliwiłyby przekazanie takich informacji potencjalnemu nabywcy, który z kolei miałby taki sam obowiązek przechowywania i modyfikowania danych w odniesieniu do użytkownika witryny padelmagazyn.fr.

Witryna nie jest zgłaszana do CNIL, ponieważ nie gromadzi danych osobowych. ,

Bazy danych są chronione przez przepisy ustawy z lipca 1 1998er transpozycji dyrektywy 96 / 9 z 11 1996 marca w sprawie ochrony prawnej baz danych.

8. Hipertekstowe linki i ciasteczka.

Strona padelmagazyn.fr zawiera szereg linków hipertekstowych do innych witryn, utworzonych za zgodą Scan Immo | Francja Padel - Padel Magazine. Jednak Scan Immo | Francja Padel - Padel Magazine nie ma możliwości zweryfikowania zawartości odwiedzonych w ten sposób stron i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za ten fakt.

Nawigacja strona padelmagazyn.fr może spowodować instalację plików cookie na komputerze użytkownika. Plik cookie to niewielki plik, który nie pozwala na identyfikację użytkownika, ale który rejestruje informacje związane z nawigacją komputera na stronie. Uzyskane w ten sposób dane mają ułatwić późniejszą nawigację w witrynie, a także umożliwić różne sposoby obecności.

Odmowa instalacja cookie może uniemożliwić dostęp do niektórych usług. Jednak użytkownicy mogą skonfigurować swoje komputery w następujący sposób odmówić instalacji plików cookie:

W programie Internet Explorer: Narzędzia zakładki (kształt piktogramu gorny prawy COG) / Opcje internetowe. Kliknij Prywatność i wybierz zablokować wszystkie pliki cookie. Naciśnij OK.

W przeglądarce Firefox: u góry okna przeglądarki kliknij przycisk Firefox, a następnie przejdź do karty Opcje. Kliknij kartę Prywatność.
Ustaw Reguły przechowywania na: użyj ustawień niestandardowych dla historii. Na koniec usuń zaznaczenie, aby wyłączyć pliki cookie.

W przeglądarce Safari: kliknij w prawym górnym rogu przeglądarki na piktogramie menu (symbolizowanym przez trybik). Wybierz Ustawienia. Kliknij opcję Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” kliknij Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” możesz blokować pliki cookie.

W przeglądarce Chrome: kliknij ikonę menu w prawym górnym rogu przeglądarki (symbolizowaną trzema poziomymi liniami). Wybierz Ustawienia. Kliknij opcję Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” kliknij Preferencje. W zakładce „Prywatność” możesz blokować pliki cookie.

9. Prawo i sądownictwo.

Wszelkie spory związane z korzystaniem z serwisu padelmagazyn.fr podlega prawu francuskiemu. Podlega wyłącznej jurysdykcji właściwym sądom paryskim.

10. Główne przepisy dotyczyły.

Ustawa Nr 78-17 6 od stycznia 1978, w tym w brzmieniu ustawy nr 2004-801 z 6 2004 sierpnia odnoszące się do danych, plików i wolności.

Prawo 2004-575 21 Czerwiec 2004 za zaufanie do gospodarki cyfrowej.

11. Lexicon.

Użytkownik: Łączenie z internetem, stosując wspomnianą witrynę.

Informacje osobiste: „informacje, które umożliwiają jakiejkolwiek formie, bezpośrednio lub pośrednio, identyfikację osób, których one dotyczą” (art 4 U. Nr 78-17 6 od stycznia 1978).

X