Wybuch konfliktu między Rosją a Ukrainą ma reperkusje daleko wykraczające poza granicę między tymi dwoma krajami, dotykając nawet takich dziedzin jak sport. Klub Padelasaurus w Estonii jest konkretnym przykładem.

Eugeniu Lucianuc, prezes Klubu Padelasaurus, z dumą reprezentował Estonię wraz ze swoimi zawodnikami podczas pierwszej edycji zawodów Międzynarodowy Puchar Klubowy Padel w Maladze. Jego zespół, ceniony za sportową walkę i chęć odkrywania innych międzynarodowych drużyn, miał powtórzyć to doświadczenie podczas drugiej edycji, która rozpoczyna się jutro w klubie Inacua. Kontekst geopolityczny zdecydował jednak inaczej.

Trasy padel Międzynarodowy Puchar Klubu padel

Konflikt rosyjsko-ukraiński bezpośrednio dotknął estońską drużynę, zmuszając do mobilizacji trzech jej członków. Te nieprzewidziane okoliczności, w połączeniu z niepewnością i napięciem wywołanym wojną, zmusiły zespół do wycofania się.

Estonia, choć geograficznie dość oddalona od Ukrainy, odczuwa falę uderzeniową tego konfliktu. Mobilizacja obywateli na froncie świadczy o głębi jej zaangażowania w kwestie bezpieczeństwa europejskiego.

Pakiet Klubowy Padelasaurus, choć anegdotyczny na skalę tak ogromnego konfliktu, ilustruje, jak konsekwencje wojny można odczuć w najmniejszych zakątkach naszego codziennego życia.

Franck Binisti

Franck Binisti odkrywa padel w Club des Pyramides w 2009 roku w regionie paryskim. Od padel jest częścią jego życia. Często widuje się go koncertującego we Francji, podczas którego opowiada najważniejsze wydarzenia padel français.