Jako przewodniczący Komisji ds padel z Pays de la Loire Cyrille Gasse był obecny w Carquefou, aby wziąć udział w konferencji pierwsze P2000 w sezonie. Dzieli się z nami swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami na temat rozwoju padel i jego plany na przyszłość.

Wzrost wykładniczy prowadzący do nasycenia.

Jestem przewodniczącym Komisji padel Kraju Loary już od trzech lat. Podczas tej kadencji byłem świadkiem wykładniczego wzrostu padel W regionie. Wzrost ten znajduje odzwierciedlenie nie tylko w liczbie dedykowanych obiektów padel ale także rosnące zainteresowanie opinii publicznej i liczbę konkurentów. To okres rosnącej popularności.

Jako prezydent obserwuję wzrost liczby struktur w naszym regionie. Jednak ten szybki rozwój doprowadził również do znacznego nasycenia. TO istniejące konstrukcje są całkowicie nasycone, co często utrudnia graczom znalezienie automatów. Podkreśla to potrzebę stworzenia nowych obiektów, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu praktyków.

W obliczu tego nasycenia podejmuje się kilka inicjatyw mających na celu rozbudowę infrastruktury w Pays de la Loire. Na przykład w Mayenne Rada Departamentu podjęła inicjatywę finansowania nowych szlaków. Oznacza to zmianę, szczególnie w działach, w których ścieżki są obecnie niewystarczające. Każdy dział ma swoje własne podejście, ale wspólnym celem jest opracowanie większej liczby struktur, aby odpowiedzieć na rosnący entuzjazm padel.

Zaangażuj swoich uczniów w badania nad hałasem

Jako profesor fizyki i chemii oraz przewodniczący Komisji ds padel, znalazłem sposób na połączenie tych dwóch aspektów. Zaprojektowałem projekt edukacyjny, w ramach którego moi uczniowie uczą się akustyki w kontekście padel. Niniejsze opracowanie polega na dogłębnej analizie materiałów stosowanych w budowie kortów tenisowych oraz rakiet. padel, a także ich wpływ na środowisko akustyczne.

Studenci przeprowadzają pomiary akustyczne i badają, jak różne czynniki, takie jak bliskość domów lub obecność naturalnych przeszkód, takich jak drzewa, mogą wpływać na poziom dźwięku. Zajmujemy się także problemem zanieczyszczenia hałasem, szczególnie istotnym na terenach szkoleniowych. padel na dworze. Studenci są zachęcani do myślenia o innowacyjnych rozwiązaniach minimalizujących wpływ akustyczny, takich jak stosowanie materiałów dźwiękochłonnych lub projektowanie ścian redukujących hałas.

Promuj tę praktykę wśród młodych ludzi i kobiet

W mojej misji promowania padelSzczególny nacisk kładę na zwiększenie udziału kobiet i młodych ludzi. Tor „Pad’elles” powstał, aby zachęcić kobiety do udziału w zawodach. Obejmuje to nie tylko organizację konkretnych wydarzeń, ale także tworzenie przyjaznego i wspierającego środowiska. Dla młodych ludzi naszym celem jest utworzenie szkół im padel w całym regionie. Współpracujemy z klubami, aby zachęcić je do inwestowania w szkolenie młodzieży w celu rozwijania umiejętności zawodników od najmłodszych lat. Inicjatywy te mają na celu stworzenie solidnych podstaw pod przyszłość padel w Kraju Loary.

Doriana Massy’ego

Nowy zwolennik padel, Fascynuje mnie ten dynamiczny sport, który łączy w sobie strategię i zwinność. znajduję w padel nową pasję do odkrywania i dzielenia się z Tobą na Padel Magazine.