Nadszedł czas okna transferowego wśród najlepszych graczy na świecie. NA Premier Padel w 2024 r. znajdziemy zatem:

  1. Paquito Navarro i Sanyo Gutierrez
  2. Maxi Sanchez i Gonzalo Rubio
  3. Fernando Belasteguin – Lucho Capra
  4. Fede Chingotto – Momo Gonzalez

Coello / Tapia, Stupa / Di Nenno i Galán / Lebron kontynuują wspólną przygodę.

W przypadku pań wkrótce powrócimy do tematu nowych par.

Franck Binisti

Franck Binisti odkrywa padel w Club des Pyramides w 2009 roku w regionie paryskim. Od padel jest częścią jego życia. Często widuje się go koncertującego we Francji, podczas którego opowiada najważniejsze wydarzenia padel français.