To już oficjalne, bar Osiągnięto liczbę 60 000 konkurentów. En février, widzimy 5% wzrost liczby konkurentów w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Wśród pań wreszcie udało nam się przekroczyć barierę 8000 tysięcy trenujących zawodniczek padel w konkursie, co najmniej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Jednakże różnica między liczbą zawodniczek a liczbą zawodniczek pozostaje tak samo znacząca jak zawsze, ponieważ zawodniczki stanowią jedynie 13% wszystkich zawodniczek we Francji.

Wśród pań barierę 100 przekroczyła Carly Petit, zajmując 87. miejsce we Francji.

W kategorii mężczyzn, którzy wciąż znajdują się w pierwszej setce, nagrodę otrzymuje Thomas Seux, który w ciągu jednego miesiąca zdobywa 100 miejsc i 15. miejsce we Francji, co jest jego najlepszym rankingiem.

Franck Binisti

Franck Binisti odkrywa padel w Club des Pyramides w 2009 roku w regionie paryskim. Od padel jest częścią jego życia. Często widuje się go koncertującego we Francji, podczas którego opowiada najważniejsze wydarzenia padel français.