Sekcja Padel na stronie FFT jest wzbogacona.

Oprócz bieżącej zakładki Padel, FFT wkrótce zaproponuje sekcję „Nauczanie” oraz wszystkie zmiany w Konkursie planowane dla 2017.

Lista konstruktorów pól Padel z „PQT” jest już wymieniona w sekcji „Sprzęt”.

Franck Binisti

Franck Binisti odkrywa padla w Pyramid Club w 2009 w regionie paryskim. Od tego czasu Padel jest częścią jego życia. Często widuje się go podczas tournée po Francji i relacjonowania wielkich wydarzeń z francuskiego wiosła.