Specyfikacje turniejów obwodu FFT PADEL TOUR są przekazywane bezpośrednio do klubów wybranych przez Federację.

Tylko turnieje PADEL TOUR FFT są sklasyfikowane jako P 2000.

Nagroda pieniężna za te turnieje wynosi 1.500 € na wydarzenie (męskie i damskie).

Skala punktów jest specyficzna (patrz tabele rankingowe).

Zarządzanie sportem w turniejach P2000 w FFT PADEL TOUR jest przedmiotem osobnego dokumentu specyfikacji.

Franck Binisti

Franck Binisti odkrywa padla w Pyramid Club w 2009 w regionie paryskim. Od tego czasu Padel jest częścią jego życia. Często widuje się go podczas tournée po Francji i relacjonowania wielkich wydarzeń z francuskiego wiosła.