W przyszłym roku padel po raz pierwszy będzie obecny na Igrzyskach Europejskich i to właśnie w Krakowie będą się one odbywać!

W liście otwartym Luigi Carraro (przewodniczący FIP) chciał wyrazić radość z umowy zatwierdzającej obecność padel na Igrzyskach Europejskich, jednocześnie korzystając z okazji, aby dokonać zaktualizowanej mini-oceny padel na świecie.

W tym liście Carraro nie waha się z zadowoleniem przyjąć postęp poczyniony przez padel " Ta fantastyczna wiadomość po raz kolejny pokazuje ogromny pozytywny postęp, jaki padel zrobione – pod przewodnictwem Międzynarodowej Federacji Padel przy wsparciu wszystkich naszych narodowych federacji – rozwijać się zarówno zawodowo, jak i amatorsko we wszystkich zakątkach świata."

Wrócił też do ewentualnego udziału padel w azjatyckich igrzyskach, co znów wywoła efekt bomby, ponieważ padel nie będąc tam tak bardzo znanym jak w Europie czy Ameryce, udział w tego typu imprezach w Azji może być prawdziwym boomem pod względem widoczności i rozgłosu dla populacji azjatyckich:”Zaangażowanie padel na Igrzyskach Europejskich w 2023 r. uzupełnia inne niedawne wiadomości, które Rada Olimpijska Azji rozpoczęła proces akceptacji Padel na Igrzyskach Azjatyckich."

Ale ta merytoryczna praca, która jest niezbędna, jest także sposobem na niesienie padel naprzód i to szczególnie dzięki temu Prezydent FIP ​​zapowiada powstanie w jej ramach nowych federacji: ” Praca, którą wykonujemy dzień i noc w FIP, dzięki Wam, naszym lokalnym federacjom, buduje trwałe dziedzictwo dla przyszłych pokoleń – i byliśmy szczególnie dumni na naszym ostatnim Zgromadzeniu Ogólnym, które powitało 14 nowych federacji i 19 potencjalnych federacji wśród członków FIP aby usprawnić całą naszą pracę i mieć globalny wpływ."

Nie zapominając o najważniejszym i sednie tego listu, nie zawahał się podziękować federacji polskiej za padel (a w szczególności jego prezesa Marcina Potrzebowskiego), polskiego komitetu organizacyjnego oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego w sprawie włączenia padel w tych europejskich rozgrywkach.

Kompletny list znajdziesz tutaj:

Nasser Hoverini

Pasjonuje się piłką nożną, odkryłam padel w 2019 roku. Od tego czasu szalona miłość do tego sportu do tego stopnia, że ​​porzuciłam mój ulubiony sport.