Jakie są powiązania między Twoją kontuzją a chorobą rakieta ? Jest to jedna z osi badawczych pracy Thomasa Daney’a. Dzięki inwentaryzacji urazów i monitorowaniu kilku modeli rakiet, zarówno na ziemi, jak i w laboratorium, możliwe będzie udzielenie początków odpowiedzi.

Dlaczego warto wziąć udział w tej ankiecie?

Ponad jedna trzecia kontuzji au padel zlokalizowane są na poziomie kończyny górnej. Jednak związek z rodzajem rakiety lub jej zużyciem jest mało zbadany. Jednak wymagałoby to większej troski.

Rzeczywiście, skutki zmęczenia rakietą mogą mieć konsekwencje, nie tylko na wydajność, ale także na ryzyko rozwoju patologii w kończynie górnej. Ryzyko to może zostać uwydatnione przez zwiększone przenoszenie wibracji które sięgają do ramion.

Lepsze zrozumienie tych połączeń może być pomocne w optymalizacji projektu i użytkowania rakiet śnieżnych. Za to, poszukujemy graczy na każdym poziomie, którzy odnieśli jedną lub więcej kontuzji, aby odpowiedzieli na kilkuminutową ankietę.

Padel kontra tenis

Chociaż te dwa rodzaje rakiet są drastycznie różne, czy obserwujemy podobieństwa między niektórymi właściwościami mechanicznymi a częstością występowania urazów? Celem niniejszego kwestionariusza jest również udzielenie odpowiedzi na to pytanie.

Aby wziąć udział w ankiecie, wystarczy tutaj.

Badanie rakiet i kontuzji
Tagi