W tenisie jest wiele zwycięskich punktów. Silnym ciosem możesz wygrać. Wystarczy zobaczyć strzały klubowe Tsongi z jego forhendem lub druzgocące usługi Karlovika, które pozwalają im daleko sięgać w rywalizacji. Możemy jednak oszacować, że mają na swoim poziomie kilka mniej skutecznych strzałów uznanych za słabe punkty. Nie przeszkadza im to w wykonywaniu i dyktowaniu gry ich mocnymi stronami.

Na boisku, nawet jeśli są punkty zwycięstwa i czasami bardzo szybkie wymiany, są one znacznie rzadsze niż tenis. Zapomnij o asach, wygrywających niepowodzeniach lub punktach 2, powtarzając rakiety śnieżne. Konieczna będzie większa cierpliwość, ponieważ wymiany regularnie przekraczają liczbę zdjęć 20. I wszystkie strzały mijają!

Od lat 3 gra spowolniła z powodu powodów, dla których można zaoferować więcej spektakli. Fernando Poggi, jeden z najlepszych napastników na świecie, wyjaśnia: że odtąd trzeba pracować, aby być skutecznym atakującym, ponieważ decydujące ataki są coraz mniej dostępne dla wszystkich ".

Chociaż tenis procentowy jest czasem opcją płatną, wiosło procentowe prawie nie istnieje.

Franck Binisti - PADEL MAGAZINE

Franck Binisti

Franck Binisti odkrywa padla w Pyramid Club w 2009 w regionie paryskim. Od tego czasu Padel jest częścią jego życia. Często widuje się go podczas tournée po Francji i relacjonowania wielkich wydarzeń z francuskiego wiosła.