Nasi przyjaciele z EL4PADEL zrobili bardzo zabawny film na temat koncentracji padla.

Tak Wiosłowanie może być niebezpiecznym sportem, jeśli nie skupisz się na piłce. Jeśli za dużo się rozejrzysz, może to wpłynąć na jakość gry, ale także na twoje bezpieczeństwo.

Dowód tego wspaniałego wideo EL4PADEL.

Franck Binisti

Franck Binisti odkrywa padla w Pyramid Club w 2009 w regionie paryskim. Od tego czasu Padel jest częścią jego życia. Często widuje się go podczas tournée po Francji i relacjonowania wielkich wydarzeń z francuskiego wiosła.